Objawy osteoporozy

Osteoporoza została uznana przez WHO za chorobę cywilizacyjną i jest nazywana cichym złodziejem kości.

Dlaczego?

Osteoporoza jest chorobą, która często rozwija się bezobjawowo przez wiele lat. Przez to bardzo ciężko ją odpowiednio wcześnie wykryć. Ogromną rolę mają badania profilaktyczne i wykluczenie czynników ryzyka choroby. Stan swoich kości można sprawdzić na konsultacji fizjoterapeutycznej w OsteoStrong, które jest nowoczesnym centrum leczenia osteoporozy i jej przeciwdziałaniu.

Dolegliwości pojawiają się dopiero, gdy dojdzie do znacznego osłabienia tkanki kostnej i złamań. Zazwyczaj dopiero wtedy przeprowadzana jest diagnostyka, która uwidacznia już zaawansowane stadium choroby danego pacjenta.

Złamania osteporotyczne nazywane są niskoenergetycznymi, oznacza to, że są spowodowane niewielkimi urazami, które u osoby zdrowej nie uszkodziłyby kości. Mogą one wystąpić podczas wykonywania codziennych czynności, jak wchodzenie po schodach, czy kaszel! Gdy choroba jest bardzo zaawansowana, może nawet dochodzić do złamań kręgów w wyniku ucisku własnej masy ciała na kręgosłup.
Do objawów należą również złamania kości długich, które są nasilone jesienią i zimą, gdy na dworze jest ślisko i łatwiej o upadek. Innym symptomem choroby kości może być obniżenie wzrostu
i powstawanie tzw. wdowiego garbu. 

Złamania spowodowane osteoporozą niosą za sobą poważne konsekwencje – ból, niepełnosprawność, utrata niezależności i znaczne obniżenie samopoczucia.