Czynniki ryzyka osteoporozy

Szacuje się, że w Unii Europejskiej średnio co 30 sekund dochodzi do złamania osteoporotycznego, a osteoporoza, która została uznana za chorobę cywilizacyjną, dotyka w Polsce prawie 3 mln osób, z czego ponad 80% stanowią kobiety w wieku menopauzalnym. Nie oznacza to jednak, że młodsze Panie, czy mężczyźni nie mogą zachorować. Istnieją pewne czynniki, które znacząco podnoszą ryzyko zachorowania, część z nich jest zależna od naszego stylu życia.

Czynniki ryzyka osteoporozy dzielimy na dwie grupy: modyfikowalne, czyli te, na które możemy w pewien sposób wpłynąć oraz niemodyfikowalne, które są od nas niezależne.

Do czynników modyfikowalnych zaliczamy:

 • Brak aktywności fizycznej
 • Siedzący tryb życia
 • Nieprawidłowa dieta
 • Niedobory białka, witaminy D, fosforu i wapnia
 • Zaburzenia odżywania
 • Palenie tytoniu i spożywanie alkoholu
 • Nadmierne spożywanie kawy
 • Przyjmowanie niektórych leków


Natomiast do głównych czynników niemodyfikowalnych należą:

 • Wiek

Osteoporoza jest silnie związana z wiekiem. Kości wraz z upływem lat ulegają demineralizacji.

U kobiet granicą, od której istnieje zwiększona predyspozycja wystąpienia osteoporozy, jest okres menopauzy, czyli około 50. roku życia, u mężczyzn granica ta jest wyższa o około 10 lat.

 • Płeć

Kobiety chorują kilkakrotnie częściej, choć w wieku podeszłym dysproporcja między płciami zmniejsza się.

 • Niedobór hormonów płciowych

Estrogenów u kobiet i androgenów u mężczyzn. Hormony te, zwłaszcza estrogeny, działają ochronnie na układ kostny. Spadek ich stężenia jest naturalną konsekwencją menopauzy oraz procesu starzenia się. Może jednak być spowodowany innymi chorobami.

 • Uwarunkowania genetyczne

Jeśli w rodzinie występowały przypadki osteoporozy, ryzyko choroby rośnie.

 • Współwystępujące choroby

Cukrzycareumatoidalne zapalenie stawówkamica nerkowa, zespół Cushinga, niedoczynność przysadki.

Bardzo ważne jest, aby starać się wyeliminować czynniki ryzyka osteoporozy, które są modyfikowalne i zależne od nas. Jeśli znajdujemy się w grupie podwyższonego ryzyka, należy wykonywać regularnie badania gęstości kości, które pozwolą wykryć osteoporozę we wczesnym stadium, kiedy nie daje jeszcze żadnych objawów.