Jak otrzymać
telekonsultację gratis?

 1. Należy kupić opakowanie promocyjne produktu Molekin Osteo. Na wewnętrznej stronie owijki nałożonej na produkt znajduje się numer kuponu, który uprawnia do otrzymania konsultacji na temat osteoporozy z fizjoterapeutą lub dietetykiem w Centrum OsteoStrong gratis.
 2. Uczestnik umawia konsultację poprzez dedykowany portal, do którego link znajduje się na stronie www.niedajsiezlamac.pl pod przyciskiem „Umów konsultację”:
  – Do umówienia konsultacji niezbędne jest założenie konta klienta, w którym należy podać adres e-mail oraz utworzyć hasło, a następnie wprowadzić wymagane dane osobowe: imię, nazwisko, obywatelstwo, PESEL, numer telefonu oraz zaznaczyć, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem serwisu i Polityką prywatności.
  – Po założeniu konta klienta, uczestnik zostanie przekierowany przez system do okna, w którym będzie mógł zdecydować czy wybiera konsultację z dietetykiem czy fizjoterapeutą.
  – W oknie „Kanał” należy wybrać opcję: telefon,
  – Następnie system przekieruje Uczestnika do okna, w którym możliwa jest rezerwacja terminu konsultacji,
  – Uczestnik rezerwuje termin konsultacji poprzez kliknięcie okna przy wybranej dacie i godzinie,
  – Okno o nazwie „plik” należy pominąć,
  – W oknie „Podsumowanie i płatność” należy wpisać numer kuponu z opakowania Produktu.

 3. W wybranym przez uczestnika terminie na podany numer telefonu zadzwoni wybrany konsultant.
 4. W przypadku, gdy uczestnik nie odbierze telefonu, wykonana zostanie jeszcze jedna próba połączenia.
 5. Jeżeli druga próba połączenia również się nie powiedzie, termin konsultacji przepada, a konsultacja z wykorzystaniem tego samego numeru kuponu w innym terminie nie będzie możliwa.
 6. W przypadku podania numeru telefonu komórkowego, Uczestnik otrzyma dwa przypomnienia o konsultacji – na 30 minut i na 10 minut przed zaplanowaną konsultacją.

Zasady telekonsultacji

 1. Kupon uprawnia do otrzymania konsultacji wyłącznie w formie rozmowy telefonicznej.
 2. Konsultacja będzie udzielona przez konsultantów, którzy są dietetykami lub fizjoterapeutami.
 3. Konsultacja nie może trwać dłużej niż 15 minut i będzie związana wyłącznie z tematyką osteoporozy.
 4. Konsultacja udzielana jest w języku polskim.
 5. Jeden kupon promocyjny upoważnia do jednej konsultacji.
 6. Konsultacja jest poradą informacyjną a nie poradą medyczną, konsultant nie udziela porad medycznych, nie dokonuje analizy stanu zdrowia uczestnika, w szczególności nie interpretuje wyników badan, nie przepisuje recept, nie udziela informacji na temat przyjmowanych leków, nie wypisuje skierowań na jakiekolwiek badania.

Szczegóły promocji znajdują się w regulaminie.